اعمال کد یکتا در بیمه نامه شخص ثالث

اجرای طرح کد یکتا با هدف استاندارد کردن اقلام اطلاعاتی و نظارت پیشگیرانه درحوزه رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین از اول مهرماه با ابلاغ بخشنامه ای از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه کلید خورد .

نظارت پیشگیرانه ، یکی از اهداف مورد نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب)، بود که تا حد ممکن ، بخش هایی از وظایف نظارتی بیمه مرکزی ، به گونه ای همزمان با صدور هر بیمه نامه یا پرداخت خسارت به انجام رسد . لذا مطالعات و اقدام هایی در توسعه سامانه سنهاب انجام شد و رشته شخص ثالث و حوادث راننده ، هم به لحاظ میزان پرتفو و دارا بودن ملاحظات قانونی و هم به لحاظ اهمیت آن ، برای آغاز عملیات مکانیزه و پیشگیرانه نمودن نظارت انتخاب شد .

استاندارد کردن اقلام اطلاعاتی و نظارت پیشگیرانه در حوزه رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین، ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای تکالیف قانونی مرتبط به بیمه شخص ثالث (طرح تحول صنعت بیمه و موضوع بیمه الکترونیک ، تکالیف موصوف در قانون بیمه شخص ثالث ، تکالیف مرتبط به مدیریت حمل نقل و سوخت ، تکالیف مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و …) ، شناسایی و پیشگیری از برخی تقلب ، اشراف اطلاعاتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی در رشته شخص ثالث (برای تصمیم گیری ها ، تحقیقات ، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و بموقع و …) و فراهم نمودن زیرساخت لازم برای طرح های مبتنی بر اینترنت ، از جمله بیمه الکترونیک در رشته شخص ثالث ، امکان پاسخ دهی آنلاین به استعلام ها، کارتی نمودن بیمه نامه شخص ثالث راز مهمترین اهداف طرح کد یکتا می باشد .

از زمان آغاز طرح تا کنون، تعداد ۱,۰۵۶,۸۳۸ بیمه نامه شخص ثالث کنترل و کد یکتای بیمه مرکزی دریافت نموده اند و تعداد ۱۵۵ مورد بیمه نامه فاقد شرایط تخصیص کد بوده اند .

لازم به ذکر است بیمه گزاران محترم هنگام دریافت بیمه نامه از شرکت های بیمه ، وجود کد یکتا بر روی بیمه نامه شخص ثالث خود را کنترل نمایند و از اصالت بیمه نامه و کد یکتای آن اطمینان حاصل نمایند .