نوشته‌ها

ارائه خدمات بیمه تنها از طریق شرکت ها ، نمایندگی بیمه وکارگزاران رسمی

بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد : بر اساس اطلاع دریافتی ، برخی از شرکت های سودجو طی تماس با شهروندان ، با وعده ارائه پوشش خدمات درمانی، اقدام به فروش غیرمجاز و ارائه تخفیف برای صدور بیمه نامه شخص ثالث در قبال واریز وجه دارند ، به نحوی که ضمن دریافت اطلاعات شخصی افراد ، اقدام به صدور و ارائه کارت های مختلف مانند آریانا کارت ، کارت امداد خودرو ، کارت سلامت ، کارت دندانپزشکی می کنند که این کارت ها از نظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کشور فاقد اعتبار است .

ادامه مطلب …