انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی صفر چگونه است

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی گفت : تخفیفات بیمه شخص ثالث مالک ، همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن قابل انتقال است .

وی در خصوص نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به وسایل نقلیه دیگر از جمله خودرو ‌های صفر کیلومتر گفت : باتوجه به مصوبه هیات وزیران ، مالکین وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌توانند سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه ‌های شخص ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع ( مثلا سواری به سواری ) که متعلق به خود ، همسر ، والدین و یا اولاد بلا واسطه آن‌ها باشد ، انتقال دهند .

وی افزود : فارغ از اینکه خودروی جدید صفر کیلومتر است یا کارکرده ، حق بیمه خودروی جدید مالک وسیله نقلیه ، مطابق بند (ت) ماده ٨ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ٦ قانون بیمه شخص ثالث با احتساب تخفیفات عدم خسارت انتقالی محاسبه می‌شود .

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌ های غیر زندگی بیمه مرکزی تاکید کرد : تخفیفات مالک ، همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن قابل انتقال است و در صورت در دسترس نبودن انتقال گیرنده ( اعم از وسیله نقلیه مالک ، همسر ، والدین و یا اولاد ) ، این تخفیفات برای مدت نامحدود در سوابق بیمه گر مربوطه و بیمه مرکزی نگهداری می‌شود .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .