توسعه بيمه مسئوليت در ازای ارائه محصولات بیمه ای جدید

كارشناسان بيمه تاكيد مي كنند كه رشد بيمه اموال و مسئوليت در جهان در گرو ارائه محصولات جديد از سوي شركت هاي بيمه است.

 یکی از موسسات مالی معتبر جهانی در گزارشی اعلام کرد، بيمه نامه هاي مسئوليت و دارايي كه مرتبط با امنيت سرمايه گذاري ها هستند در سال 2016 ميلادي رشد خوبي را تجربه كرده اند و ادامه اين روند مستلزم ارائه محصولات جديد براي مقابله با خطرات جديد است .

در آخرين گزارش منتشر شده اين موسسه مالي درباره سرمايه گذاري كارگزاران بيمه در جهان، تاكيد شده است كه ميزان دارايي ها در اين بخش از صنعت بيمه تحت مديريت شركت ها به 75 ميليارد دلار رسيده است ، اين رقم براي سال 2015 ميلادي حدود 70 ميليارد دلار گزارش شده بود .

در اين بخش در سه ماهه چهارم سال گذشته سال 2016 ميلادي به 20 ميليارد دلار رسيده بود كه به باور كارشناسان دليل اصلي آن افزايش ظرفيت ها در بخش پذيرش بلاياي طبيعي است . در اين گزارش آمده است كه در سال 2015 ميلادي در همين بازه زماني اين بخش از صنعت بيمه شاهد 1.4 ميليارد دلار حق بيمه بوده است .

يكي از كارشناسان بيمه مسئوليت و دارايي در اين باره گفت : اكنون براي سرمايه‌گذاران سرمايه گذاري در بخش هاي متفاوت بسيار بااهميت شده است و آنان تمامي تخم مرغهاي خود را در يك سبد قرار نمي دهند .

اين كارشناس بيمه درباره چشم انداز سال 2017 ميلادي گفت : انتظار ما از سال 2017 آن است كه دارايي ها تحت مديريت مناسب به طور متداوم و مانند سال 2016 ميلادي شاهد افزايش چشمگير باشند .

در اين گزارش آمده است، هرچند كه چشم انداز اين صنعت كاملا روشن و طلايي است اما شركت هاي بيمه بايد به دنبال استفاده از آخرين تكنولوژي ها براي معرفي محصولاتي باشند كه به نياز امروز مشتريانشان پاسخي مناسب دهند .

به باور كارشناسان حاضر در تهيه اين گزارش، اكنون جهان روز به روز در حال تغيير است و شركت‌هاي بيمه بايد خود را همواره به روز رساني كنند . آنان مي گويند، امروز عمده ترين گروه مشتريان بيمه را جوانان تشكيل مي دهند و به همين دليل ارائه محصولات مناسب براي آنان بسيار پر اهميت است .