دومین ایرباس جدید خریداری شده کشور با پوشش بیمه ایران

دومین فروند از ایرباس های جدید خریداری شده کشور پس از اجرای برجام، با پوشش کامل بیمه ای “بیمه ایران” به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی اضافه می شود .

پوشش کامل بیمه ای هواپیمای ایرباس A330 به علامت ثبتی EP-IJB نیز به انجام رسیده و این هواپیما با پوشش های کامل بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران، عازم ایران خواهد شد .

نخستین هواپیمای A330  جدید خریداری شده ایران ایر پس از برجام نیز  با پوشش بیمه ای کامل ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران وارد کشور شد .

این هواپیما از نوع ایرباس A330 با علامت ثبتی EP-IJA و دارای ظرفیت 238 مسافر از اسفندماه جاری وارد ناوگان هوائی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد و با توجه به قرارداد بیمه ای منعقد شده بین بیمه ایران و شرکت مزبور، تحت پوشش بیمه کامل شامل بدنه، مسئولیت ثالث و مسئولیت مسافرین قرار گرفت .

بنا به اعلام مدیریت بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالای بیمه ایران ، پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران بر اساس الزامات معتبرترین فرودگاههای دنیا تامین شده و با توجه به مشخصات این هواپیما که قادر به انجام پرواز به دورترین نقاط جهان است، از نظر بیمه ای و صدور گواهی های بیمه ای لازم، پیش بینی های مربوط صورت پذیرفته است .