بیمه ایران زائران اربعین را بیمه کرد

بیمه ایران تمام زائران اربعین حسینی که بصورت انفرادی یا گروهی بصورت قانونی ازکشور خارج می شوند را بیمه می کند .

معاون فنی بیمه ایران با اعلام این خبر افزود : این بیمه نامه شامل بیمه عمر ، درمان و حوادث است و به منظور ایجاد آرامش وتامین امنیت خاطر وبهره مندی زائران عتبات عالیات از پوشش های بیمه ای مناسب  با حق بیمه 160 هزار ریالی برای هر زائر عرضه شده است .

عضو هیات مدیره بیمه ایران درخصوص پوشش های این بیمه نامه افزود : پوشش های این بیمه نامه برای  هر یک از بیمه شدگان شامل : پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی در اثر حادثه 2.000.000.000 ریال ، پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه 2.000.000.000 ریال ، هزینه های درمانی بستری بیمارستانی و اعمال جراحی به علت بیماری یا حوادث 200.000.000 ریال و هزينه هاي درمانی سرپايي و پاراکلینیکی به علت بیماری یا حادثه 20.000.000 ريال تعیین شده است .

معاون فنی بیمه ایران ، در مورد مدت پوشش این بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان اظهار داشت : مدت پوشش بیمه ای برای هر یک از بیمه شدگان حداکثر 30 روز در فاصله زمانی چهارد هم مهر تا سوم آذر امسال است که این زمان از فاصله 20 کیلومتری مرزهای خروجی خاک ایران به سمت خاک عراق شروع می‌شود .

معاون فنی بیمه ایران در ادامه با اشاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه های درمان از تاریخ 3 مهر 96 و به تبع آن حذف مالیات این بخش در محاسبه حق بیمه تمام شده زائران ، گفت : به رغم افزایش هزینه در بخش درمان و افزایش تعهدات و سایر هزینه های جنبی ، حق بیمه دریافتی از زائران کاهش یافته است . وی اضافه کرد : این حق بیمه به صورت حمایتی تنظیم شده و بیمه ایران به رغم اینکه بنگاهی اقتصادی است ، لیکن با توجه به ابعاد معنوی حرکت عظیم راهپیمایی اربعین حسینی و در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود ، قرارداد بیمه زائران اربعین را بدون نگاه سودآوری منعقد کرده است .