11

فعالیت های بیمه ایران نمایندگی 6027

بیمه شخص ثالث

بیمه مسافرتی

بیمه مسئولیت

بیمه آتش سوزی و ...
22

بیمه مهندسی خدمتی نو از بیمه ایران

بیمه مان

بیمه عمر و زندگی ایران (مان) زندگی در سایه آسایش

44

با بیمه آتش سوزی ایران دیگر از شعله های آتش نهراسید

55

با بیمه اتومبیل ایران با اعتماد به نفس بیشتر رانندگی کنید

66

بیمه حوادث ایران آرامش در مسیر زندگی

77

با بیمه باربری ایران جابجایی کالا را با خیالی راحت تجربه کنید

travel-insurance
با بیمه مسافرتی ایران سفری خاطره انگیز همراه با آرامش را تجربه کنید

نمایندگی 6027 يكى از نمایندگان درجه یک و فعال بیمه ایران است که در رشته های بیمه مسئولیت، مهندسی، باربری،مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومبیل، عمر و سرمایه گذاری و سایر انواع خدمات بیمه به همراه مشاوره بیمه ای به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند خدمات بیمه ای،خدمات ارائه می کند.
این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استفاده از فناوری های مدرن مورد استفاده در بیمه و نیز به شکل مورد نظر مشتریان ارائه کند. این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.
این نمایندگی همواره در تلاش است با تکیه بر قابلیتها و شایستگی های خود، مشتریان را راضی و خشنود نگه دارد.
این نمایندگی در حالی به سودآوری عادلانه و منصفانه می اندیشد که تلاش می کند توانمندی کارکنان خود را ارتقاء داده و رضایت مشتریان وفادار خود را فرآهم سازد.

برخی از فعالیت های ما

توانمندی ها

این نمایندگی از نیروهای متخصص و توانمندی استفاده می کند و مردم داری و مشتری مداری را به عنوان فلسفه های اصلی کار خود برگزیده است.

خدمات بیمه

این نمایندگی در تلاش است خدمات خود را با استـفاده از فناوری های مـدرن مـورد اسـتفاده در بیمه و نیز به شـکل مـورد نـظر مشتریان ارائه کند.

درباره بیمه ایران

نمـایندگی 6027 یکی از نماینـدگان درجـه یک و فعـال بیمه ایـران اسـت که در رشتــه هـای بیمه مسـئولیت، مهـندسی، باربـری، مسافرتی، حوادث، آتش سوزی، اتومـبیل، عمر و سرمایه گذاری و سایر بیمه ها فعالیت دارد.

Designed by : hamid ghorani