بیمه نامه باربری
بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار متناسب با پوشش بیمه ای، متعهد می شود که در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر چنانچه کالا تلف و یا دچار خسارت شود یا بیمه گذار در رابطه با این خطرات هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را جبران و هزینه ها را پرداخت نماید .

تقسیم بندی بیمه های باربری
1- بیمه باربری وارداتی : بابت کالا هایی که از کشور خارجی به مقصد ایران حمل می گردد صادر می گردد، که با توجه به قوانین جاری کشور این بیمه نامه برای وارد کنندگان کالا به ایران اجباری می باشد . در ضمن این بیمه نامه یکی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانک ها می باشد .
2- بیمه باربری صادراتی : بابت کالاهایی که از مبدا ایران به مقصد کشورهای دیگر ارسال می گردد صادر می گردد .
3- بیمه باربری ترانزیت : بابت کالاهایی که از یک کشور خارجی به یک یا چند کشور خارجی دیگر حمل می گردد ( مبدا و مقصد کالا حمل شده ایران نمی باشد ) که ممکن است کالا از ایران عبور کند یا عبور نکند صادر می گردد .
4- بیمه باربری داخلی : بابت کالاهایی که در داخل کشور از شهری به شهر دیگر حمل می گردد صادر می شود .

انواع شرایط بیمه نامه باربری
1- کلوز A : این کلوز دارای کامل ترین پوشش می باشد و کلیه خطرات را تحت پوشش قرار می دهد به جز استثنائات بیمه نامه .
2- کلوز B : این کلوز خطرات کمتری را نسبت به کلوز A تحت پوشش قرار می دهد . خطراتی مانند : آتش سوزی یا انفجار، به گل نشستن، واژگون شدن وسیله حمل، تصادم، تخلیه کالا در بندر اضطراری، فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی، به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی عدم تحویل، شکست کالا و غیره .
3- کلوز C با عدم تحویل : این کلوز خطرات کمتری را نسبت به کلوز B را تحت پوشش می دهد .عدم تحویل کالا ( نرسیدن کالا به مقصد به هر علت ) را پوشش می دهد .
4- کلوز C بدون عدم تحویل : این کلوز خطرات کمتری را نسبت به کلوز B را تحت پوشش میدهد . و عدم تحویل کالا را تحت پوشش قرار نمی دهد .
5- کلوز TOTAL LOSS : این کلوز کمترین پوشش را دارد و فقط خسارت کلی را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت های جزیی را پوشش نمی دهد .

خدمات نمایندگی 6027 برای بیمه گذاران محترم
1- ارائه نرخ و شرایط مناسب و صدور بیمه نامه در اسرع وقت .بیمه باربری
2- مشاوره و راهنمایی بیمه گذاران در خصوص شرایط بیمه نامه .
3- 10 درصد تخفیف نقدی .
4- ارسال رایگان بیمه نامه .

نکات مهم در بیمه نامه باربری
1- وقتی کالا به مقصد برسد و تخلیه گردد اعتبار بیمه نامه باربری پایان می یابد .
2- در حمل کالا به روش زمینی یا دریایی اعتبار بیمه نامه 60 روز پس از رسیدن و تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرگ کشور مقصد پایان می یابد . در این حالت بیمه گذار باید برای ادامه و تمدید بیمه نامه درخواست خود را اعلام نموده، وحق بیمه اضافی آن را پرداخت نماید .
3- در حمل کالا به روش هوایی اعتبار بیمه نامه 30 روز پس از رسیدن کالا به فرودگاه کشور مقصد پایان می یابد . در این حالت بیمه گذار باید برای ادامه و تمدید بیمه نامه درخواست خود را اعلام نموده، وحق بیمه اضافی آن را پرداخت نماید .
4- در بیمه نامه باربری داخلی 8 روز پس از رسیدن کالا به مقصد اعتبار بیمه نامه پایان می یابد .
5- در بیمه نامه باربری داخلی خطرات اضافی از قبیل خسارت های ناشی از بارگیری، تخلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله نقلیه در صورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرد .
6- در بیمه نامه باربری علاوه بر ارزش کالا هزینه های جانبی کالا مانند گمرگ ، در بیمه نامه لحاظ می گردد .
7- بیمه های باربری زیر مجموعه بیمه های بازرگانی می باشد و قانون تجارت در مورد آنها صادق است .
8- در بیمه نامه باربری با درخواست بیمه گذار می توان خطر اضافی جنگ را در صورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد .