بیمه آتش سوزی
بیمه نامه آتش سوزی جبران کننده زیان های مالی ومادی است که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول بیمه گذار اعم از حقیقی و حقوقی وارد می شود . این بیمه نامه علاوه بر خطرآتش سوزی ( آتش سوزی، انفجار، صاعقه ) خطرات اضافی دیگری را تحت پوشش خود قرار می دهد که باید جداگانه توسط بیمه گذار خریداری گردد .

بیمه های آتش سوزی با توجه به نوع فعالیت مراکز به سه بخش تقسیم می گردد :
1- بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی
2- بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
3- بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

خطرات اضافی و تکمیلی در بیمه آتش سوزی
1- زلزله و آتش فشان44
2- سیل، طغیان آب دریا و رودخانه ها
3- طوفان، گردباد و تندباد
4- رانش زمین
5- ضایعات ناشی از برف، باران، تگرگ و سنگینی برف
6- شکست شیشه
7- سرقت با شکست حرز
8- هزینه پاکسازی
9- مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار
10- انفجار ظروف تحت فشار
11- سقوط هواپیما، هلی کوپتر و قطعات آنها

خدمات نمایندگی 6027 برای بیمه گذاران محترم
1- بازدید محل مورد بیمه ، ارزیابی ریسک و ارایه توصیه های ایمنی لازم
2- ارایه نرخ مناسب، متناسب با ریسک محل مورد بیمه
3- تقسیط مبلغ بیمه نامه
4- ارسال رایگان بیمه نامه

نکات مهم در بیمه آتش سوزی
1- این بیمه نامه فقط جبران کننده خسارت های مالی می باشد نه خسارت های جانی و بدنی .
2- خطرات اصلی در بیمه نامه آتش سوزی شامل آتش سوزی حریق و انفجار می باشد .
3- اموال باید بر اساس قیمت واقعی ( ارزش روز ) بیمه گردد در غیر اینصورت پرداخت خسارت بر اساس ماده 10 قانون بیمه ( قاعده نسبی ) پرداخت می گردد .
4- بیمه آتش سوزی ( خطرات اصلی ) فرانشیز ندارد، اما خطرات اضافی فرانشیز دارد .
5- در صورت اخذ پوشش سرقت باید صورت ریز و ارزش تفکیکی اموال توسط بیمه گذار به بیمه گر ارائه گردد .
6- سرمایه مورد بیمه در صورت وقوع آتش سوزی به میزان خسارت وارد شده کاهش می یابد، لذا بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه مورد بیمه را به حالت قبل از آتش سوزی افزایش دهد .