مزایای بیمه زندگی مان

1- بدون محدودیت سنی از بدو تولد می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .
2- مدت تنظیم قرارداد بیمه نامه حداقل 5 سال .
3- معافیت ازانجام آزمایش پزشکی جهت صدور بیمه نامه برای افراد تا 50 سالگی و سرمایه بیمه نامه پانصد میلیون ریال ( پنجاه میلیون تومان ) .
4- پرداخت حق بیمه بصورت یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه .
5- حداقل حق بیمه ماهانه پانصد هزار ریال ( پنجاه هزار تومان ) و حداقل سرمایه ده میلیون ریال ( یک میلیون تومان ) .
6- جبران تورم سالانه با افزایش حق بیمه و سرمایه بیمه نامه به صورت سالانه در طول مدت بیمه نامه حداکثر ضریب افزایش سالانه %20 ( بیست درصد ) .
7- حداکثر سرمایه فوت قابل پرداخت به مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان ) .
8- پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه تا سه ( 3 ) برابر سرمایه فوت تا سن 70 سالگی .
9- پوشش تکمیلی نقض عضو یا از کار افتادگی دایم و جزیی ناشی از حادثه حداکثر تا یک میلیارد ریال ( یکصد میلیون تومان ) .
10- پوشش تکمیلی هزینه پزشکی ناشی از حادثه حداکثر تا پنجاه میلیون ریال ( پنج میلیون تومان ).
11- پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل ودایم ناشی از حادثه تا سن 70 سالگی .
12- پوشش تکمیلی دریافت مستمری در صورت از کار افتادگی کامل و دایم ناشی از حادثه حداکثر تا سه برابر آخرین حق بیمه پرداختی به مدت 10 سال .
13- پوشش تکمیلی بیماری های خاص و پیوند اعضا حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال ( بیست میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی .
14- پوشش تکمیلی بیماری سرطان حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال ( سی میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی .
15- پرداخت سود تضمین شده سالانه به میزان %16 برای مدت دوسال اول و %13 برای دو سال بعد بیمه نامه .
16- پرداخت %85 سود مشارکت از سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران با اندوخته های بیمه زندگی علاوه بر سود علی الحساب تضمینی .
17- پرداخت وام پس از گذشت دو سال ازشروع بیمه نامه به میزان %90 از اندوخته ( ارزش بازخریدی ) بیمه نامه .
18- پرداخت ارزش باز خریدی در پایان بیمه نامه به صورت یکجا یا مستمری ( بازنشستگی ) یا به صورت پرداخت بخشی از ارزش بازخریدی و مستمری .
19- امکان بازخریدی کل یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی .
20- سرمایه بیمه شده به هر میزان معاف از پرداخت مالیات بوده و همچنین استفاده کنندگان بیمه نامه نیز از معافیت مالیات بر درآمد و ارث برخوردار خواهند بود .

ویژگی های بیمه نامه زندگی مان

1- امکان پرداخت مبلغی به غیر از حق بیمه در شروع بیمه نامه به عنوان آورده اولیه جهت سرمایه گذاری و ارزش بازخریدی بیشتر در پایان دوره بیمه نامه .
2- امکان ادامه پوشش های اصلی بیمه نامه در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از اندوخته ( ارزش بازخریدی ) بیمه نامه .
3- پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا سقف پنجاه میلیون ریال ( پنج میلیون تومان ) در فاصله زمانی تکمیل پرسشنامه تا صدور بیمه نامه زندگی مان حداکثر به مدت 7 روز .
4- پرداخت %25 سرمایه فوت و حداکثر به میزان ارزش بازخریدی بیمه شده در آخرین سال حیات به بیمه شده جهت کمک به هزینه های درمان .
5- پوشش های تکمیلی بیمه نامه به صورت رایگان در آخرین سال حیات .
6- پرداخت آسان اقساط بیمه نامه توسط پوز بیمه ایران یا پرداخت اینترنتی و حذف دفترچه اقساط و صرفه جویی در زمان .