بیمه حوادث
در این بیمه نامه سانحه و حوادثی که برای افراد پیش می آید که منجر به فوت، نقص عضو و از کارافتادگی موقت، جراحات و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی می گردد را تحت پوشش قرار می دهد .

در این بیمه نامه خطرات ناشی از کار و فعالیت های ورزشی، موترسواری ، هدایت وسایل پروازی بدون موتور و غیره تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد . این بیمه نامه بصورت انفرادی و گروهی صادر می گردد .

حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس طبقه شغلی و در حوادث گروهی طبقه اکثریت افراد (%75) تعیین می گردد . به این منظور 5 گروه شغلی از کم خطرترین تا پر خطرترین شغل به شرح ذیل تعریف شده است :
1- طبقه یک : شامل اشخاصی است که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر خود به عرضه خدمات می پردازند، می گردد .
2- طبقه دوم : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکر با دستشان نیز کار می کنند اما کار آنها با ماشین آلات صنعتی نمی باشد . مانند پزشکان، عکاسان و انبارداران .
3- طبقه سوم : افرادی متخصص یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کنند . مانند کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک و کارگران ساختمان .
4- طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پر خطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد . مانند کارگران صنعتی غیر ماهر، پرس کار فلزات و مامور آتش نشانی .
5- طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند . مانند خلبانان و کارگران معادن زیرزمینی .

پوشش های اضافی در بیمه نامه حوادث
1- هزینه های بستری در بیمارستان66
2- غرامت روزانه عمومی به علت از کار افتادگی موقت به علت حادثه
3- خطرات اضافی مانند فعالیت های ورزشی و غیره

خدمات نمایندگی 6027 برای بیمه گذاران محترم

1- مشاوره و صدور بیمه نامه در اسرع وقت
2- ارسال رایگان بیمه نامه

نکات مهم در بیمه نامه حوادث
1- در بیمه نامه حوادث ، افراد در 24 ساعت شبانه روز و در هر مکان و یا زمان تحت پوشش هستند .
2- این بیمه نامه دارای فرانشیز نمی باشد .
3- حداکثر سرمایه جبران هزینه پزشکی 20 درصد سرمایه فوت و نقض عضو می باشد .
4- حداقل سن در این بیمه نامه 4 سال و حداکثر 75 سال می باشد . برای افراد بالای 75 سال به ازای هر سال اضافه ، 10 درصد حق بیمه اضافه می گردد .
5- برای افرادی که به فعالیت های ورزشی و غیره می پردازند در صورتیکه مایل باشند آن فعالیت ها تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرد باید حق بیمه اضافی پرداخت نمایند .
6- ملاک محاسبه حق بیمه در این بیمه نامه شغل افراد می باشد .
7- امکان مشخص کردن استفاده کنندگان بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده .