بیمه نامه درمان تکمیلی
این بیمه نامه جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعهدات سازمان های بیمه گر پایه شامل بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی و غیره می باشد و از آنجا که این بیمه نامه برای گروه های بالاتر از 50 نفر صادر می گردد ، لذا مخاطبان و مشتریان آن را کارکنان سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی تشکیل می دهد . به طور کلی تعهدات بیمه گر بر اساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده ، جبران کننده هزینه های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، آزمایشات پزشکی، بیهوشی، اتاق عمل، زایمان، آمبولانس، عینک و لنز و … می باشد .

با توجه به شرایط مندرج در این بیمه نامه می توان خطرات زیر را تحت پوشش قرار داد :

1- هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن .
2- هزینه های اعمال جراحی مغز و اعصاب ، قلب ، پیوند کبد ، ریه ، کلیه و مغز استخوان .
3- هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین .
4- هزینه های پاراکلینیکی شامل شامل سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیوتراپی ، انواع اسکن ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ، اکوکاردیوگرافی .
5- هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم .
6- هزینه های جراحی مجاز سرپایی شامل شکستگی ها، گچ گیری ، ختنه ، تخلیه کیست و لیزر درمانی .
7- هزینه های رفع عیوب انکساری چشم .
8- هزینه آمبولانس .

بیمه درمان تکمیلی