رشد ۲۰ درصدی صنعت بيمه در شش ماهه اول سال

رئيس كل بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران اعلام كرد با تلاش شركت ‌های بيمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش‌های بيمه‌ای ، صنعت بيمه رشد حدود ۲۰ درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه كرد .

وی با اعلام اين مطلب افزود : با رشد ۲۰ درصدی حق‌ بيمه ‌ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق ‌بيمه توليدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار ميليارد ريال رسيد .

رئيس شورای عالی بيمه به استقبال خوب مردم از بيمه ‌های عمر اشاره و تاكيد كرد : شركت‌ های بيمه در نيمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار ميليارد ريال بيمه عمر رشد ۳۵ درصدی اين بيمه ‌نامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه كردند .

وي رشد ۲۳ درصدی حق ‌بيمه بدنه اتومبيل در مقايسه با رشد ۸ درصدی سال ۱۳۹۵ و رشد ۲۰ درصد بيمه ‌های آتش ‌سوزی در مقايسه با رشد ۱۰ درصدی سال ۱۳۹۵ را قابل توجه و نشانه گرايش بيشتر مردم به خريد اين نوع بيمه ‌نامه‌ ها دانست .

رئيس كل بيمه مركزی رشد خسارت ‌های پرداختی را در شش ‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ همانند رشد حق ‌بيمه و حدود ۲۰ درصد اعلام و با اشاره به رشد ۱۲۰ درصدی خسارت ‌هاي پرداختی در رشته آتش ‌سوزی در نيمه اول امسال در مقايسه با رشد ۳۵ درصدی خسارت ‌های اين رشته در سال ۱۳۹۵ آن را تحول مهمي در مجموع ريسك ‌های بيمه‌ ای كشور دانست .

وی رشد حق ‌بيمه و خسارت بيمه ‌های شخص ‌ثالث را متوازن و در حدود ۱۲ درصد اعلام كرد .