نوشته‌ها

تصويب آئين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه

رئيس كل بيمه مركزی جمهوري اسلامي ايران از تصويب نهايي آئين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه در جلسه اخير شوراي عالي بيمه خبر داد .

ادامه مطلب …