آخرین ظرفیت نگهداری ریسک شرکت های بیمه

براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی که بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب تا روز نهم اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شده است ، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۳۰ میلیون ریال ، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال و بیمه البرز با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکت ‌های بیمه دارا هستند .

این ارقام با ارقام اعلام شده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز نهم فروردین‌ ماه اعلام شده بود ، تغییری نکرده و ثابت بوده است .

در این میان ، تنها ۷ شرکت بیمه ایران ، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکت ‌های عمومی بیمه و ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت ‌ها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند .

 بر این اساس شرکت بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد . بعد از این شرکت ، بیمه البرز با یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال ، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند .

نهاد ناظر بیمه ‌ای کشور از بیمه‌گذاران درخواست کرده علاوه بر مد نظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک ، به سطح توانگری مالی شرکت‌ های بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاع ‌رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند .

جهت صدور بیمه نامه با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره 26404205 و 26404206 تماس حاصل فرمایید .