آغاز به کار سامانه تقلب و تخلف در بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مقابله با تقلب و تخلفات در صنعت بیمه گفت : یکی از اقدامات در سال گذشته طراحی سامانه تقلب و تخلف است که در هفته دولت افتتاح می‌کنیم و با کمک این سامانه افراد و شرکت ‌های پرریسک به صورت هوشمند شناسایی می‌شود و برای مقابله با تقلب نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود .

وی اظهار داشت : صنعت بیمه یکی از مجموعه صنایع پیچیده است زیرا در رشته‌های مختلف بیمه درمان و بیمه شخص ثالث مقابله با تقلب و تخلف نیز پیچیده است اما سامانه ای برای این منظور طراحی شده است .

رئیس کل بیمه مرکزی گفت : مهمترین چالش ما در بیمه مرکزی شناخت مردم از بیمه و اعتماد به این صنعت است همچنین اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه آرامش دادن در حوزه‌های مختلف به مردم است و باید حوزه‌های بیمه را در کشور توسعه دهیم برای این منظور برنامه‌های آموزشی داریم و در کتاب‌های درسی مسائل آموزشی وجود دارد .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره های 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .