رئیس کل بیمه مرکزی، در جلسه مديران عامل شركت هاي بيمه و اعضاي هيات عامل بيمه مركزي بر تقويت جايگاه ايمني، پيشگيري از خسارت و ارزيابي ريسك در صنعت بيمه تاكيد كرد .

رئيس كل بيمه مركزي در اين نشست، از تدوين آيين نامه حاكميت شركتي خبر داد و گفت: اين آيين نامه در راستاي حمايت از حقوق بيمه گذاران و سهامداران جزء تدوين شده است و در مراحل نهايي قرار دارد كه  به زودي در شوراي عالي بيمه مطرح مي شود .

رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگر سخنان خود از مديران عامل شركت هاي بيمه خواست، ايمني و پيشگيري از خسارت و ارزيابي ريسك را در شركت هاي خود تقويت كنند .

دكتر همتي افزود: با توجه به اهميت اين موضوع و نيز مسائل مربوط به حسابرسي و تطبيق، ايجاد كميته هاي مرتبط زير نظر هيات مديره شركت هاي بيمه در آيين نامه حاكميت شركتي در نظر گرفته شده است .

وي گفت: با توجه به نقش اساسي صنعت بيمه در بقاي چرخه اقتصادي كشور، اهميت ارزيابي ريسك بيش از پيش احساس مي شود و در زمان بروز خسارت، همه نگاه ها به سمت صنعت بيمه خواهد بود به همين منظور وظيفه صنعت بيمه است كه در مراحل اوليه و قبل از صدور بيمه نامه با بازديد كارشناسي نسبت به ارزيابي صحيح ريسك اقدام نمايد و عدم رعايت موارد ايمني را جهت پيشگيري از خسارات احتمالي اعلام و در ارزيابي ريسك لحاظ كند .

وی با اشاره به روند بهبود وضعيت صنعت بيمه و تقدير از شركت هاي بيمه بابت كاهش رقابت هاي ناسالم گفت: اگر صنعت بيمه با همين روند تعاملي و همكاري پيش رود مي توان انتظار آينده اي بهتر براي  رسيدن به اهداف عاليه اين صنعت متصور شد .

رئيس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: تمام سعي ما بايد اجراي برنامه هايي در راستاي دفاع از حقوق بيمه گذاران و افزايش اعتماد عمومي به صنعت بيمه باشد كه درنهايت منجر به افزايش ضريب نفوذ بيمه شود .

وي با اشاره به تصويب ميزان سرمايه مورد نياز شركت هاي بيمه در هيات وزيران از شركت هاي بيمه خواست، تمهيدات لازم براي تامين حداقل سرمايه لازم تا پايان سال ۹۶ را فراهم سازند .

دكتر همتي همچنين از برگزاري آزمون ماهانه نمايندگي وكارگزاري از سوي بيمه مركزي خبر داد و گفت: به منظور حمايت از حقوق شركت هاي بيمه و علاقه مندان به فعاليت در صنعت بيمه، از اين پس بيمه مركزي از طريق پژوهشكده بيمه به طور   ماهانه اين آزمون ها را برگزار مي كند و شركت هاي بيمه مي توانند از ميان قبول شدگان در اين آزمون ها  استفاده كنند كه  به زودي جزييات آن اعلام مي شود .

وي با اشاره به برگزاري همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) گفت: شركت هاي بيمه ملزم به ارائه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري IFRS شده اند و بايد گزارش هاي مالي خود را بر اين اساس تنظيم كنند .