ابراز علاقه شركت اسكور فرانسه براي توسعه روابط بيمه اي با ايران

 در ديدار مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی اسکور فرانسه با رییس کل بیمه مرکزی كه در بیمه مرکزی و با حضور مديران ارشد دو طرف برگزار شد ، مديرعامل اسكور علاقمندي شركت متبوع خود براي توسعه روابط بيمه اي با صنعت بيمه ايران را مورد تاكيد قرار داد .

وی افزود : ما تامين نظرات بيمه مركزي را قبل از هرگونه اقدام به مذاكره و تفاهم با شركت هاي بيمه ايراني ضروري مي دانيم و اميدواريم در چارچوب هما هنگي لازم با بيمه مركزي بتوانيم رابطه خود را با صنعت بيمه ايران توسعه دهيم .

در اين ديدار دكتر همتي ، با اشاره به همكاري ديرينه بين صنعت بيمه كشور  و شركت بيمه اتكايي اسكور و اقدامات مثبت و همراهي اين شركت با صنعت بيمه كشورمان در پوشش ريسك هاي مهم اتكايي در سال هاي گذشته ابراز اميدواري كرد با تامين نظرات بيمه مركزي در قراردادهاي اتكايي در چارچوب برجام و حذف شرايط محدود كننده پوشش هايي كه ناشي از ابقاء تحريم براي برخي شركت هاي ايراني است ، روابط بيمه اي دو كشور گسترش يابد .

لازم به ذكر است ، شركت بيمه اتكايي اسكور با ۱۴ ميليارد يورو حق بيمه قبولي اتكايي پنجمين شركت بيمه اتكايي جهان از نظر حجم حق بيمه است .