ابراز نگرانی بیمه ها از حذف برخی تعهدات بیمه گر پایه در حوزه درمان

در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکا در خصوص موضوع بیمه های تکمیلی درمان و ضریب خسارت بالای این رشته بحث و تبادل نظر شد و ضرورت اصلاح نرخ ها و شرایط آن ، بار دیگر مورد تاکید اعضای سندیکا قرار گرفت .

دبیر کل سندیکای بیمه گران با اعلام اینکه ، طولانی شدن زمان تصمیم گیری قطعاً شرکت های بیمه را با مشکلات بیشتری روبرو می کند  از سوی دیگر اخباری مبنی بر حذف برخی خدمات درمانی از تعهد بیمه گر پایه و در تعهد بیمه گر تکمیلی قرار گرفتن آنها به گوش می رسد که این کار سبب افزایش ضریب خسارت و ضرر دهی بیشتر بیمه های تکمیلی درمان و افزایش فشار بر شرکت های بیمه می شود .

وی تقاضای ورود بیمه مرکزی به موضوع بیمه درمان تکمیلی را داشته زیرا تنظیم بازار جزء وظایف بیمه مرکزی است و دخالت بیمه مرکزی در اینجا از مصادیق پیشگیری از رقابت مکارانه است .

رشته بیمه درمان در سال های اخیر به دلیل رقابت شرکت های بیمه و نرخ شکنی آنها برای کسب بازار ، به رشته ای زیانده تبدیل شده است . در این خصوص رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه هشدار داده که در صورت تداوم نرخ شکنی ، بیمه مرکزی به این حوزه ورود کرده و قیمت پایه اعلام می کند .