استقبال موتورسيكلت سوران از طرح بخشودگي جرائم دير كرد بيمه شخص ثالث

با اجراي طرح عيدانه بخشودگي جرائم ديركرد بيمه شخص ثالث از سوي صندوق تامين خسارت هاي بدني در نيمه اول اسفند ماه ، بيش از ۲۰هزار موتورسيكلت فاقد بيمه شخص ثالث تحت پوشش بيمه قرارگرفتند .

به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و موافقت مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني، در يك اقدام تشويقي 100 درصد جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون اجباري خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه مشمول بخشودگي شد كه اين بخشودگي از ابتداي اسفندماه سال جاري اعمال شده است .

بنابر اطلاعات آماری شرکت های بیمه اين طرح از سوي راكبان موتورسيكلت فاقد بيمه نامه شخص ثالث با استقبال مواجه شده است و تعداد موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه كه براي اخذ بيمه نامه به شركت هاي بيمه مراجعه كرده بودند از ۱۰ هزار و ۳۲۴ در نيمه دوم بهمن ماه به ۲۰هزار و ۱۵۷ در نيمه اول اسفند ماه افزايش يافته است .

بيمه مركزي پيشنهاد كرد ، دارندگان موتور سيكلت از فرصت باقيمانده استفاده كنند و با خريد بيمه شخص ثالث از تبعات حوادث رانندگي كه خود و خانواده آنها و زيان ديدگان را تحت تاثير قرار مي دهد، بكاهند .

شايان ذكر است، اين طرح تا پايان اسفند ماه سال جاري ادامه دارد و متقاضيان مي توانند با مراجعه به شركت هاي بيمه سراسر كشور از مزاياي اين طرح بهره مند شوند .