افت قیمت وسایل نقلیه مشمول بیمه شخص ثالت خواهد شد

رئیس مرکز مدیریت بیمه مرکزی گفت دولت زیان مالی را براساس زیان فیزیکی تعریف کرده بود به طوری که افت ارزش وسائل نقلیه را در آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ تعریف نکرده بود که مقرر شد در ماده 30 آیین نامه گنجانده شود .

افت قیمت در خسارت باید براساس ضربه شدید به خودرو باشد و این نیست که خسارت جزئی به خودرو وارد شود و بیمه افت قیمت ، شامل این خودرو شود ، دستورالعمل افت قیمت پیش بینی شده است .

وی گفت : افت قیمت فقط یکبار شامل وسائل نقلیه می شود ،گاهی آسیب‌های جزئی و کلی در تصادفات رانندگی باعث کاهش شدید قیمت خودرو می‌شوند . این امر باعث می‌شود تا اگر خودرو صفر یا گران ‌قیمت باشد ، صاحب اتومبیل هنگام فروش خودروی خود با ضررچشم‌گیری روبه‌رو شود . بر اساس قانون ، مسئول پرداخت خسارت افت قیمت خودرو راننده مسبب حادثه خواهد بود .

رئیس مرکز مدیریت بیمه مرکزی بیان کرد : خسارت ها براساس شدت حادثه و سابقه تصادف تعلق خواهد گرفت ، اگر شخصی در خصوص خسارت خود اعتراض دارد می توانند از سوی برخی صاحب نظران خبره و مستقل عمل کنند و سپس بعد از تایید بیمه مرکزی خسارت پرداخت خواهد شد .

وی افزود : در رابطه با بحث بیمه خودروهای متعارف و نامتعارف همان طور که بارها اعلام شده بیمه مرکزی نظر خود را داده و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مصوبات آن انجام شده و این موضوع جزء آخرین مصوباتی است که شاید به صحن علنی مجلس راه پیدا کند . در کل بیمه مرکزی موافق تعیین تکلیف این موضوع است .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره تلفن های 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .