افزایش توانگری مالی بیمه ایران

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران ضمن بازدید از دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بر افزایش توانگری مالی بیمه ایران در سال جاری تاکید کرد .

 وی همچنین گفت با پایین آمدن نرخ سود بانکی، بخشی از سرمایه شرکت های بیمه از بانک ها به سمت بازار سرمایه کوچ خواهد کرد .

وی افزود اصلاح وضع مالی بیمه ایران و افزایش توانگری مالی شرکت بیمه ایران و متناسب کردن ترکیب پرتفوی شرکت بیمه ایران، از اهم برنامه های سال ۹۶ خواهد بود .

هم اکنون اصلاح نرخ های فنی و پالایش مشتریان در رشته بیمه درمان تکمیلی توسط شرکت بیمه ایران فعال شده است .