افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی بیمه ایران

معاون اتکایی و اموربین الملل بیمه ایران گفت : ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی این مجموعه برای دومین بار درسال جاری افزایش یافت و این شرکت بازهم به عنوان برترین شرکت بیمه ای داخلی باقی ماند .

وی با اشاره به اینکه ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبول اتکایی بیمه ایران از 13میلیون و 828 هزار و 216 میلیون ریال به 14میلیون و 590 هزار و 741 میلیون ریال افزایش یافته است ، افزود: بیمه ایران طبق اعلام بیمه مرکزی به عنوان برترین شرکت بیمه ای دراین زمینه است و  فاصله معنا داری با سایرشرکت های بیمه ای داخلی دارد .

به گفته وی طبق اعلام بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی دومین شرکت بیمه ای که دررتبه دوم قراردارد تنها 2 میلیون و80 هزار و 31  میلیون ریال است و این یعنی بیمه ایران هفت برابر از  نزدیک ترین رقیب خود مجاز به نگهداری ریسک و قبولی اتکایی است .

معاون اتکایی وامور بین الملل بیمه ایران درپاسخ به این سوال که اعلام ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبول اتکایی شرکت های بیمه چه مزیتی برای این شرکت ها ایجاد می کند،گفت: اعلام این ظرفیت از سوی بیمه مرکزی بیانگرساختار مطلوب عملیات مالی و بیمه گری و مدیریت ریسک شرکت های بیمه ای است و نشان دهنده موفقیت آن شرکت درصدور بیمه نامه و پرداخت مطلوب خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان دارد .

وی درباره تازه ترین ظرفیت مجاز ریسک و قبولی اتکایی اضافه کرد :  این بالاترین ظرفیت قبولی اتکایی ومجاز نگهداری ریسک بیمه ایران در طی سال های اخیر است و به دلیل افزایش سرمایه و سایر پارامتر های بیمه گری موفق به دریافت این مهم شده ایم .

وی با اشاره به حضور بیمه ایران دربازارهای منطقه ای و جهانی ادامه داد : البته این موضوع دربازار منطقه ای نیز بسیار تاثیر گذار است و می تواند برای بیمه ایران که درمنطقه غرب آسیا و جهان فعالیت های بیمه ای دارد مزیت های رقابتی جدیدی ایجاد کند .

وی درپاسخ به سووال دیگری مبنی براینکه این ظرفیت ها چه مزیت هایی برای بیمه گذاران این شرکت بیمه ای ایجاد خواهد کرد نیز گفت :  به طور حتم بیمه گذاران با دانستن این اطلاعات برای عقد قرارداد با شرکت های بیمه ای که توانگری بیشتری دارند تمایل بیشتری از خود نشان داده و به شرکت هایی که دارای ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند برای صدور بیمه نامه مراجعه می کنند .

به گفته وی از سوی دیگر بیمه گذاران با این اطلاعات اعتمادشان نسبت به شرکت های بیمه ای درهنگام بروز خسارت و ایفای تعهدات بیشتر خواهد شد و درهمین رابطه ترجیح می دهند موارد بیمه ای خود را نزد این شرکت های بیمه ای که معتبرتر هستند بیمه کنند. معاون اتکایی و اموربین الملل بیمه ایران اضافه کرد : بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای داخلی و منطقه ای می تواند ریسک های بزرگ بیمه ای از قبیل پالایشگاه ها ، پتروشیمی ، صنعت برق ،کشتی و هواپیما ، صنایع بزرگ و غیره را پذیرش کند . همچنین سایر شرکت های بیمه ای نیز می توانند از ظرفیت برتر بیمه ایران در مواردی که خود به تنهایی قادر به انجام پوشش آن ریسک نیستند استفاده کنند .

وی  با بیان اینکه بیمه ایران درحال حاضر بالاترین سهم بازار بیمه ای داخل کشور را دراختیار دارد درخصوص توانمندی کارشناسان این مجموعه افزود : کارشناسان بیمه ایران در حوزه ستاد فنی و مدیریت اتکایی و همچنین مراکز خدمات بیمه ای دراستان ها و مجمتع ها از خبره ترین کارشناسان صنعت بیمه هستند و به عنوان مشاوره خدمات مورد نیاز را به بیمه گذاران ارائه می کنند که درکمتر شرکت بیمه ای ما شاهد ارائه این خدمات هستیم .

وی افزود: درهمین رابطه مدیریت ريسك و ايمني با هدف تضمين بقا و حيات بيمه‌گر و بيمه‌گذار دراین مجموعه تشکیل شده است .

به گفته وی ‌ذات و جوهره كار بيمه‌گري جلوگيري از بروز و افزايش خسارت است ، بر همين اساس مديريت ارزيابي ريسك و ايمني را در بيمه ايران از مدت ها قبل کار خود را آغاز و مشاوره های رایگان را به بیمه گران به منظور افزایش ایمنی و پیشگیری از خسارت ارائه می کنند .