افزایش قیمت خودرو به واسطه بیمه ثالث

طبق اعلام گروه خودروسازی سایپا افزایش قیمت محصولات این شرکت و شرکت‌های پارس خودرو و زامیاد به ‌دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است . افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های دولتی، همواره در آغاز سال اعمال می‌شود، با این حال طی سال‌جاری تنها هزینه مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث اعمال شده و فعلا خبری از مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری نیست .

ظاهراً امسال قرار بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده نبوده و از همین رو خودروهای داخلی افزایش قیمتی از این ناحیه نخواهند داشت .اما افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا در حالی است که سایر خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو نیز احتمالا به‌زودی افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حق بیمه مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث را اعمال خواهند کرد .