افزایش مبلغ بیمه نامه شخص ثالث در سال 1402

بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال جدید با افزایش پنجاه درصدی روبرو شد که متناسب با آن می بایست مبلغ حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث نیز پنجاه درصد افزایش می یافت  اما صنعت بیمه در اقدامی مردم مدارانه و در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ، مبلغ بیمه نامه شخص ثالث را به میزان سی درصد افزایش داده است .

شایان ذکر است نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ به میزان نه صد میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماه های حرام به یک میلیارد و دویست میلیون تومان افزایش می یابد که نسبت به سال 1401 پنجاه در صد افزایش داشته است .

برای صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره تلفن 26404205 و  26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .