افزایش 21 درصدی بیمه نامه شخص ثالث

با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۱ از سوی قوه قضائیه که متضمن ۲۵ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه نسبت به سال گذشته است ، کلیه شرکت‌ های بیمه موظفند بیمه ‌نامه‌ های شخص ثالث را که تاریخ شروع پوشش آن‌ ها از تاریخ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی و پس از آن می باشد را با تعهدات بدنی ۸۰۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌ های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۲۰۰ میلیون ریال  و تعهدات حوادث راننده 6000 میلیون ریال صادر نمایند .

مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی اعلام کرد : میزان نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است ، اما با توجه به اینکه سیاست دولت کنترل قیمت ‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است ، تصمیم بر این شد که حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۱ درصد افزایش داشته باشد . این در حالی است که به هر میزان که دیه افزایش پیدا کند ، تعهدات شرکت ‌های بیمه نیز به همان میزان بیشتر می‌شود ، اما ما حق بیمه را متناسب با آن افزایش ندادیم و تخفیف 4 درصدی برای بیمه نامه شخص ثالث در نظر گرفته شده است ، تا بار تورمی و فشار اقتصادی از این ناحیه بر مردم کمتر شود .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .