امضای قرارداد همکاری بیمه ایران با باشگاه های استقلال ، پرسپولیس و تراکتور سازی

قرارداد همکاری بیمه ایران با باشگاه های فرهنگی ورزشی استقلال تهران ، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز، با حضور مدیران عامل این سه باشگاه ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران ، شرکت مجری سامانه 3090 در آئینی ویژه به امضاء رسید .

رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران در سخنانی با اشاره به اهمیت ورزش و محبوبیت فوتبال در کشورهای جهان ازجمله ایران ، انعقاد این قرارداد را در جهت نیل به اهداف مشترک بیمه ایران و سه باشگاه طرف قرارداد برای حمایت از ورزش کشور و هواداران باشگاه های پرسپولیس، استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز دانست و گفت : در این قرارداد بر رویکرد کمک به ترویج فرهنگ بیمه ای و گسترش آن با استفاده از پوشش های بیمه ای موجود به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در جامعه با توجه به ظرفیت بالای هواداران باشگاه های ورزشی تاکید شده است .

وی با تاکید بر نقش بسیارمهم هواداران در موفقیت تیم های ورزشی افزود : شرکت های بیمه در راستای وظایف بیمه گری خود از باشگاه های ورزشی حمایت می کنند و امیدواریم با تعامل بین شرکت سهامی بیمه ایران و باشگاه های کشور شرایط بهتری را برای تیم ها و هواداران گرانقدر آنها فراهم کنیم .

مدیر عامل بیمه ایران اضافه کرد : طراحی و پوشش بیمه ای « بیمه های هواداری » در قالب بسته های مختلفی از جمله بسته ویژه هواداران و بسته بیمه ای بازیکنان و کارکنان باشگاه ارائه می شود و هر هواداری از این باشگاه ها که بجز رشته های بیمه شخص ثالث و بیمه های تکمیل درمان بیمه نامه ای از بیمه ایران خریداری کند از تخفیفات و تسهیلات ویژه ای برخوردار خواهد شد .