بخشش جریمه بیمه نامه شخص ثالث موتور سیکلت ها تا پایان شهریور ماه

۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث (مرحله دوم) بخشوده شد .

به گزارش بيمه مركزي ، شركت هاي بيمه مكلف شدند که براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه كه از تاريخ 1396/04/01 لغايت 1396/06/31 اقدام به خريد بيمه نامه شخص ثالث مي نمايند ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه نداشتن بيمه نامه مذكور را دريافت نكنند .

این بهترین فرصت برای خرید بیمه نامه شخص ثالث و یا تمدید آن و استفاده از بخشودگی جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسواران می باشد .