برگزاري نخستين اجلاس ” مديريت ادعا ” و ” تقلب در بيمه ” در آسيا

متخصصان صنعت بيمه در قاره آسيا براي نخستين بار گردهم مي آيند تا در نشستي دو روزه نحوه تخمين خسارت ها و چگونگي بررسي تقلب در صنعت بيمه را بررسي كنند .

در اين نشست كه تحت عنوان “مديريت ادعا و مبارزه با تقلب به عنوان ابزاري استراتژيك براي موفقيت” برگزار مي شود ، شركت كنندگان راه هاي ارزيابي دقيق تر ادعاهاي مطرح شده در شرکت های بیمه را بررسي خواهند كرد .

با توجه به اینکه هر قراردادی مي تواند منشا بروز اختلافات بالقوه متعددي باشد و حل و فصل اختلافات قراردادها نیازمند کسب دانش و پرورش مهارت مدیریت ادعا ( Claim Management ) است . در بسیاری از سازمان ها باوجود آشنایی و تسلط مدیران ارشد سازمان به محتوا و مفاد قرارداد ، عدم آشنایی با اصول اولیه این حوزه نیاز به جذب مشاوران حقوقی و قراردادی برون سازمانی را الزامی می كند .

بنابراين در فاز پایان قرارداد ها نه تنها هزینه های جانبی شرکت های بیمه افزايش می يابد ، بلکه وابستگی مقطعي شرکت ها به مشاوران برون سازمانی را موجب می شود . در نقطه مقابل کسب مهارت مدیریت ادعا که می تواند با صرف سرمايه گذاري معقول و مناسبی انجام پذيرد ، اثر بخشی فرآیند مدیریت قرارداد و همچنین کارآیی سازمان در مواجه با تعارضات قراردادی را به طور چشمگیری افزایش می دهد . مدیریت ادعا شامل شناسائی ، تحلیل و پیشگیر از ادعا های حادث شده بین پیمانکار و کارفرماست .

به باور متخصصان امر ، دادن اهميت استراتژيك به بحث ادعاها ، يكي از اصلي ترين دلايل براي پيشبرد صنعت بيمه و ساختن تصويري درست از صنعت بیمه است .

بنابراين تمركز اين نشست دو روزه بر مطالعات در دنياي واقعي و درس هاي آموخته شده است . به باور برگزاركنندگان اين نشست ، اين گردهمايي سكوي براي نزديكي مديران حرفه اي در زمينه مديريت ادعا است تا آنان بتوانند به درك درستي در اين زمينه به ويژه در بخش بيمه تجاري برسند .

آنان بر اين باورند كه اين نشست به پيشبرد حرفه اي فرآيند رسيدگي به پرونده های بیمه كمك شاياني خواهد كرد و شركت كنندگان مي توانند به آخرين تحقيقات درباره رسيدگي به تقلب در ادعا ها از شرکت های بیمه دسترسي پيدا كنند .