بیمه ایران خسارت مالی حادثه آتش سوزی پالایشگاه تهران را جبران می کند

بیمه ایران خسارت مالی حادثه اخیر آتش سوزی در پالایشگاه تهران را در کوتاه ترین زمان جبران می کند .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، پالایشگاه تهران تحت پوشش بیمه نامه تمام خطر اموال کنسرسیومی به راهبری بیمه ایران بوده و تمامی خسارت های مالی وارد شده به آن بر اثر حادثه آتش سوزی اخیر جبران می شود .  براساس اعلام بیمه ایران ، خسارت جانی وارد آمده به کارکنان این پالایشگاه، نزد یک شرکت بیمه دیگر پوشش بیمه ای داشته که مبلغ غرامت ازسوی شرکت بیمه گر به بازماندگان درگذشتگان این حادثه پرداخت خواهد شد .

بنا بر این گزارش ، طبق قرارداد منعقد شده ، اموال و تاسیسات  8 پالایشگاه زیر مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی شامل پالایشگاه های تهران ، اصفهان، آبادان ، اراک ، کرمانشاه ، لاوان ، بندرعباس و شیراز از طریق کنسرسیومی متشکل از 8 شرکت بیمه به راهبری شرکت سهامی بیمه ایران تحت پوشش بیمه تمام خطر اموال قرار دارند . بر اساس برآوردهای اولیه ، حادثه آتش سوزی اخیر در پالایشگاه تهران خسارت مالی چندانی نداشته که بزودی پرداخت خواهد شد .