بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای 500 شرکت برتر ایران

بر اساس آخرین رتبه بندی پانصد شرکت برتر ایران که از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد ، شرکت بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمه ای ایران و رتبه بیست ویکم از میان 500  شرکت ایرانی را کسب نمود .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، سازمان مدیریت صنعتی برای بیست و چهارمین سال متوالی ، رتبه بندی شرکت های برتر ایران را بر اساس صورت های سال مالی 1399  تهیه نموده است . شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی با توجه به وجود انواع شرکت های تولیدی ،خدماتی ، بیمه ای ، سرمایه گذاری و بانک ها ،بر اساس رقم فروش این شرکت ها ، لحاظ گردیده است .

هدف سازمان مدیریت صنعتی از شناسایی ، آرایش و تهیه فهرست 500 شرکت بزرگ کشور ، در کنار یکدیگر ، ارائه تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد ، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف است . پویایی ، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گروی شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاههای کشور است و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند ، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه گردد .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران  با تلفن های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .