بیمه ایران موفق به کسب نخستین جایزه ملی مسئولیت های اجتماعی شرکت ها شد

شرکت بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ای کشور« لوح برتر مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران» را کسب کرد .

این جایزه برای نخستین دوره خود، پس از ارزیابی کارشناسان دبیرخانه دائمی از فعالیت ها وفرایند های جاری بیمه ایران و در حضور “بولتون” مسئول شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا وجمعی از مسوولان کشوری به شرکت سهامی بیمه ایران اهدا شد .

این همایش و جایزه ویژه آن با هدف معرفي مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبيين اهميت آن در نظام مديريتي سازمان‌ها ، تقويت و توسعه روابط سرمايه‌گذاران ، بهبود فضاي كسب و كار كشور از ديد سرمايه‌گذاران خارجي و نهاد هاي بين‌ المللي تدارک شده است . تبادل اطلاعات و همفکری به منظور مشخص کردن چالش ها ، فراهم کردن زمینه حرکت شرکت های ایرانی به سمت تدوین گزارش های مسئولیت اجتماعی ، ارائه تجارب بنگاه های اقتصادی در مسئولیت اجتماعی ، تقویت همکاری بین بخشی میان بنگاه های اقتصادی و سازمان های مردم نهاد ، فراهم کردن زمینه استفاده بنگاه ها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور و روش های خلاقانه و نو در پیشبرد اهداف تجاری خود از دیگر اهداف تعریف شده برای این جایزه ملی است که همایش آن در مرکز همایش های وزارت راه وشهر سازی برگزار شد .