بیمه ایران پشتوانه صنعت بیمه کشور است

 رئیس بیمه مرکزی ، در مجمع سالیانه شرکت بیمه ایران سخن می گفت ضمن ابراز امیدواری برای تحقق تحولات جدی تری در حوزه افزایش ظرفیت بیمه ای و مباحث توسعه ای بیمه ایران اظهار داشت : شرکت بزرگ بیمه ایران با نوآوری و بهره گیری از توان فنی و حرفه ای می تواند در سطح منطقه به عنوان یک الگو مطرح شود .

 رییس شورای عالی بیمه از چابک سازی، هوشمندسازی و نوگرایی در طراحی محصولات به عنوان مولفه های اصلی توسعه ای در صنعت بیمه یاد کرد و افزود : پایین آوردن ضریب خسارت و افزایش سرمایه و همچنین سطح توانگری مالی سه ماموریت اساسی هیات مدیره شرکت های بیمه ای به شمار می رود .

وی سرمایه گذاری های ارزشمند بیمه ایران را نوعی پشتوانه سازی دانست و خاطرنشان کرد : سرمایه های صنعت بیمه علاوه بر خاصیت نقد شوندگی سریع و آسان باید به گونه ای صورت بگیرد که منافع شرکت ها در بلندمدت حفظ شود .

 رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت بیمه ایران به عنوان پشتوانه صنعت بیمه در کشور نام برد و تصریح کرد :شرکت بیمه ایران رقیب شرکت های بیمه ای نیست و در واقع پشنوانه ای مطمئن برای صنعت بیمه کشور به شمار می رود و در هر نقطه ای که ریسک های بلاتکلیف و خارج از تعهد شرکت های بیمه ای وجود داشته باشد بیمه ایران ورود خواهد کرد تا هیچ ریسکی فاقد پوشش نباشد .