بیمه شخص ثالث راننده محور می شود

رئیس کل بیمه مرکزی گفت : طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده ، از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت .

وی ادامه داد : زن یا مرد بودن راننده ، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده ‌هایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد .

رئیس کل بیمه مرکزی گفت : با توجه به این که خانم ‌ها مرتب‌تر رانندگی می‌کنند ، در سال آینده که بیمه شخص ثالث راننده محور می‌شود ، خانم ‌ها تخفیفات ویژه بیمه‌ای دریافت می‌کنند .

راننده محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو نیست که بیمه دریافت می‌کند بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده ‌ها هستند که با خودروهای ارزان قیمت خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند ، اما برخی از افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند .

وی ادامه داد : در جهت راننده محور کردن بیمه شخص ثالث جنسیت ، سن افراد و سابقه آن‌ها مطرح است و چون خانم ‌ها مرتب ‌تر رانندگی می‌کنند بیشتر از بقیه از تخفیقات بیمه‌ای می‌توانند استفاده کنند .