بیمه نشدن خودروهای فرسوده

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در شهرها اظهار کرد : در گذشته قانون مشخصی برای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نبود ، اما هم اکنون با تصویب قانون هوای پاک و وضع قوانین محکم تر نسبت به تردد خودروها ، مالکان خودروهای فرسوده را به نوسازی و تعویض خودروهای فرسوده خود مکلف کرده‌ایم .

وی از بیمه نکردن خودروهای فرسوده خبر داد و گفت : در قوانین جدید ، بیمه شخص ثالث شامل خودروهای فرسوده نمی‌شود و شرکت های بیمه ای از بیمه نمودن این خودرو ها منع شده اند .همچنین خودروهای فرسوده‌ای که در سطح شهر تردد می‌کنند روزانه 50 هزار تومان جریمه می‌شوند .