بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران

بیمه ایران اعلام کرد با هدف آرامش خاطر بیمه گذاران بیمه های زندگی این شرکت و کاهش نگرانی موجود در جامعه ، بیمه ‏شدگان بیمه نامه های جامع زندگی ، کودکان و نوجوانان ، زندگی مان و سپاس ایران را که نسبت به دریافت پوشش تکمیلی ‏بیماری های خاص در بیمه نامه خود اقدام کرده باشند ، در صورت ابتلا به بیماری کرونا تا سقف تعهدات پوشش بیمه ای ‏بیماری های خاص تحت پوشش قرار می دهد .

این اقدام باتوجه به ورود ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتلا به بیماری مذکور، بادرنظر گرفتن تعهدات مندرج در جدول ‏ارزش بازخرید بیمه نامه ( متناسب با زمان تایید ابتلای بیمه شده ) ، بدون تغییر در سایر تعهدات پوشش مذکور انجام می شود .

براساس اعلام مدیریت بیمه های اشخاص بیمه ایران ، با توجه به ماهیت بیمه های زندگی ، همچنین درصورت فوت بیمه ‏شدگان به دلیل ابتلا به بیماری کرونا ، پرداخت غرامت فوت آنان براساس تعهدات مندرج در بیمه نامه ، تحت پوشش خواهد بود .

همچنین، با توجه به لزوم رعایت نکات بهداشتی با هدف کنترل گسترش ویروس کرونا ، تا پایان امسال نیازی به دریافت اثر ‏انگشت بیمه گذار یا بیمه شده در پیشنهاد بیمه نامه یا سایر موارد مرتبط با بیمه نامه های زندگی نخواهد بود .