بیمه یک ماه شخص ثالث برای خودروهای صفر کیلومتر

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران : صنعت بیمه در حال بررسی نحوه پرداخت خودروسازان است که اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند ، بیمه یک‌ماهه به اجرا درخواهد آمد .

وی در رابطه با بیمه یک‌ ماهه خودروهای صفرکیلومتر، اظهار کرد : به دلیل آنکه شرکت‌های خودروسازی در خرید حق بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر به شرکت‌های بیمه بدهی بسیاری داشتند و عملاً حق انتخاب از مشتری نهایی در انتخاب شرکت بیمه گرفته می‌شود ، قرار بر آن شد تا برای خودروهای صفرکیلومتر بیمه شخص ثالث یک‌ ماهه طراحی شود .

وی افزود: در برنامه طراحی‌ شده بیمه‌ های یک ‌ماهه قرار بر آن است تا خودرو تولیدی از زمان پلاک گذاری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار بگیرد و بعد از مدت تعیین‌شده ، صاحب خودرو به اختیار خود ، شرکت بیمه طرف قرارداد را انتخاب می‌کند .

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ، خاطرنشان کرد : تا به امروز بیمه یک ماه خودروهای صفرکیلومتر به مرحله اجرا نرسیده و این موضوع به دلیل آن است که طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث ، شیوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت‌های خودروسازی تغییر کرده و صنعت بیمه در حال بررسی نحوه پرداخت خودروسازان است که اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند ، بیمه شخص ثالث یک‌ماهه به اجرا درخواهد آمد .