تخفیفات ویژه بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه فجر

تخفیفات ویژه بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه فجر برای بیمه نامه های بدنه اتومبیل، آتش سوزی مسکونی، مسئولیت هیات مدیره ساختمان، آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، حوادث انفرادی، آتش سوزی.

    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، بنا به اعلان معاونت فنی شرکت بیمه ایران ، در ایام دهه فجر برای بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی عمومی ، طرح حامی و طرح اصناف ۱۰ درصد ، برای بیمه نامه های بدنه اتومبیل 10 تا 15 درصد ، بیمه نامه آتش سوزی صنعتی و غیرصنعتی 10درصد ، بیمه نامه حوادث و عدم النفع رانندگان 20 درصد ، بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی 20 درصد ، بیمه نامه مسئولیت تولیدکنندگان کالای ایرانی 20 درصد ، بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان 10 درصد ، بیمه نامه مسئولیت هیات مدیره ساختمان ها 20 درصد ، بیمه نامه وقفه در کسب و کار پزشکان و پیراپزشکان 20 درصد و بیمه نامه حوادث انفرادی 20 درصد در نظر گرفته شده  است .

    هموطنان گرامی برای برخورداری از این تخفیفات می توانند از دوازدهم تا بیست ودوم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور، از تخفیفات مورد اشاره برخوردار شوند .