تسویه عوارض آزاد راه‌ شرط صدور بیمه ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام نمود بر اساس تکلیف قانون بودجه ، از 17 تیر ماه سال 1402، صدور بیمه ‌نامه شخص ثالث خودرو به شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی خواهد بود .

وی گفت سال گذشته مسیر نحوه دریافت عوارض آزادراهی طولانی و مقرر شد که شیوه نامه اجرایی نحوه اخذ عوارض آزادراهی تدوین شود، لذا دستورالعملی از سوی بیمه مرکزی صادر شد که هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث ،‌ مفاصا حساب پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی را از متقاضیان طلب کنیم ، بر این اساس قائم مقام بیمه مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به شرکت ‌های بیمه‌ای صادر کرد که صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث در سامانه سنهاب بیمه به شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد .

همچنین بدهی سایر جریمه‌های رانندگی متقاضیان بیمه ربطی به بیمه ندارد ،‌ فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه نامه شخص ثالث بررسی می‌شود .

 بر اساس بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند ، برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند .

جهت صدور کلیه بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره تلفن های 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .