تعویض پلاک منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث و برگه معاینه فنی شد

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت : دارندگان وسایل نقلیه زمینی ، موظف هستند که سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه شخص ثالث هنگام رانندگی را همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی ، این بیمه نامه را ارائه بدهند .

وی افزود : ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند ، از طرق مختلف مثل دوربین‌های نظارت ترافیک ، ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نسبت به اعمال قانون و جریمه متخلفان اقدام کنند . همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه ، وسیله نقلیه را در محل مطمئنی متوقف کنند .

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص معاینه فنی توضیح داد : براساس ماده ٤ قانون هوای پاک ، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها ، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع قانون هوای پاک است و شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز آلاینده‌های این قانون است .

وی با اشاره به این که بر اساس تبصره ٦ ماده ٦ قانون هوای پاک فروشندگان خودرو مکلفند هنگام انجام معامله وسایل نقلیه زمینی، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند ، گفت : بر این اساس طرفین معامله ، زمانی که برای تعویض پلاک به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می‌کنند ، فروشنده خودرو موظف است برگه معاینه فنی را که از مراکز مجاز معاینه فنی دریافت کرده ، همراه خود داشته باشد و به همکاران ما در مراکز تعویض پلاک ، ارائه دهد .

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد: دوره معافیت معاینه فنی براساس تبصره یک ماده ٦ قانون هوای پاک، برای خودرو‌های نو شماره شخصی و دولتی ٤ سال و وسایل نقلیه عمومی یک سال است .

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که تنها برگه معاینه فنی مراکز مجازی که به سامانه یکپارچه سیمفا متصل هستند معتبر است ، گفت : در حال حاضر این قانون اجرایی شده و متقاضیانی که برای شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می‌کنند ، باید بیمه نامه شخص ثالث و برگه گواهی معاینه فنی معتبر را همراه داشته باشند .