تمامی تست های مربوط به کرونا بیمه شدند

رئیس بیمه کل بیمه مرکزی اعلام کرد اگر فردی به ویروس کرونا مبتلا شد ، درصورت داشتن بیمه تکمیلی همه هزینه های درمان او از طرف شرکت های بیمه گذار پرداخت می شود .

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آن دسته از افرادی که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند ، در صورتی که مشکوک به ویروس کرونا و به تست نیاز داشته باشند , می توانند از بیمه درمان تکمیلی خود برای تست کرونا استفاده کنند .

جهت صدور بیمه نامه خود با نمایندگی 6027 بیمه ایران با تلفن های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .