تمدید بیمه نامه های ثالث تمدید نشده

شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به شرایط موجود و طرح فاصله گذاری اجتماعی به علت شیوع ویروس کرونا برای بیمه گذاران محترم شرکت بیمه ایران خدمات جدیدی را عرضه می نماید .

امکان تمدید “بدون فاصله” بیمه نامه های شخص ثالث که از تاریخ 1398/12/21 منقضی شده اند با شرط اینکه بیمه نامه ثالث سال قبل بیمه ایران باشد ، فراهم شده است. لازم به ذکر است که تاریخ شروع بیمه نامه جدید “بدون وقفه” بعد از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی می باشد و جریمه دیر کرد به آن تعلق نمی گیرد و برای بیمه نامه های شخص ثالث سال 1398 بیمه نامه ثالث با تعهدات و شرایط سال پیش یعنی دیه 360 میلیون تومان و برای بیمه نامه های ثالث 1399 که تا کنون تمدید نگردیده اند با تعهدات و شرایط سال 99 دیه 440 میلیون تومان تمدید می گردد .

مهلت استفاده از این خدمات برای بیمه نامه های ثالث تمدید نشده  تا 1399/02/15می باشد .