حضور فعال بیمه ایران دردهمین نمايشگاه بورس، بانک و بیمه

بیمه ایران در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (FINEX) حضوری فعال خواهد داشت .

در این  نمایشگاه ، شرکت سهامی بیمه ایران علاوه بر ارائه دستاوردها و خدمات نوین بیمه ای، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درجهت ترویج فرهنگ بیمه برای دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه خواهد نمود حضور شرکت های ایران معین، توسعه کسب وکار سبا، کارگزاری بورس بیمه ایران و مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران که از شرکت های تابعه بیمه ایران هستند، زمینه ارائه خدمات ويژه برای علاقمندان و متخصصان بیمه را در این نمایشگاه فراهم خواهد کرد .

 بیمه ایران در سالن 38 همچنین سالن 31 B  پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود  .