رشد ۲۲.۵ درصدی حق بیمه تولیدی در سال 95

بر اساس آمار مقدماتی عملکرد صنعت بیمه که از سوی پایگاه آماری صنعت بیمه اعلام شده است، نسبت خسارت صنعت بیمه با ۱,۲ واحد افزایش (در مقایسه با سال ۹۴) به ۶۵ درصد رسیده است  .

سه رشته‌ بیمه درمان ، حوادث راننده و شخص ثالث – مازاد (به ترتیب با ۸۴,۹، ۷۲ و ۷۱.۴ درصد)، نسبت خسارت بالاتری از بازار بیمه داشتند . پس از آنها، بیمه بدنه اتومبیل (با ۶۲.۷ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته‌ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین‌تر است .

سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد ، درمان و زندگی به ترتیب در حدود ۳۹,۵، ۲۳.۵ و ۱۳.۴ درصد از پرتفوی حق بیمه بازار بود . سهم بیمه‌های اختیاری یا غیر اجباری (منظور به جز رشته های بیمه شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ۵۶.۸ درصد رسید .

تعداد بیمه نامه‌ ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود ۱۵,۴ درصد و ۳۰.۸ درصد بیش از سال ۱۳۹۴ افزایش یافته ولی با این حال سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب حدود ۶۲.۶ درصد و ۵۷.۳ درصد بوده است .

بر این اساس طی دوره مورد بررسی ، نسبت خسارت بخش غیردولتی به حدود ۵۹,۵ درصد رسیده است (در مقابل بخش دولتی با ۷۴.۲ درصد نسبت خسارت) .

این موضوع نشان می‌دهد که شرکت سهامی بیمه ایران بیش از ۳۸ درصد بازار را در اختیار دارد و سهم آن از خسارت‌های پرداختی بیش از ۴۲ درصد است .

البته پایگاه آماری صنعت بیمه توضیح داده است که این آمار، پیش از بستن حساب‌های مالی شرکت‌های بیمه و تا موعد تهیه سالنامه آماری این سال، جنبه مقدماتی یا اولیه (غیرنهایی) دارد .

سه شرکت بیمه تجارت نو، شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه و شرکت بیمه حکمت صبا پروانه فعالیت خود را (به ترتیب در اردیبهشت، بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۵) از بیمه مرکزی اخذ کرده اند ، لذا تعداد شرکت های بیمه از ۲۹ شرکت در سال ۹۴ به ۳۲ شرکت بیمه در سال ۹۵ افزایش یافت .

همچنین در سال گذشته تعداد نمایندگان جنرال بیمه به بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ نماینده فعال ، نمایندگان عمر به حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نماینده فعال (کل نمایندگان بیمه به بیش از ۴۴ هزار نماینده فعال) ، تعداد کارگزاران بیمه به حدود ۶۵۰ کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به ۲۱۴ ارزیاب فعال رسیده است .

بدین ترتیب ، مجموع تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی صنعت بیمه طی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال گذشته ۱۶,۴ درصد رشد و در سراسر کشور گسترش پیدا کرد . شعب شرکت های بیمه نیز از تعداد یک هزار و ۴۳ شعبه به تعداد یک هزار و ۷۹ شعبه در سال مورد بررسی افزایش داشت که در اقصی نقاط کشور پراکنده شده اند .

براساس اعلام پایگاه آماری صنعت بیمه ، انحصار بازار بیمه بر مبنای شاخص هرفیندال- هیرشمن با ۹,۵ درصد بهبود به عدد یک هزار و ۷۳۳ رسید که کمتر از ۱۸۱ واحد کمتر از سال ۱۳۹۴ بود .

با این وجود، تنها ۵ شرکت‌ بیمه ایران ، آسیا ، دانا ، البرز و پارسیان (هر یک دارای سهم بیشتر از ۶ درصد) درمجموع ۶۸,۶ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند .

حق بیمه سرانه به حدود ۳,۵ میلیون ریال می رسد که تقریبا ۲۰ درصد بیشتر از مقدار سال ۹۴ بوده و توسط ۷۹.۹ میلیون نفر ایرانی در سال ۹۵ پرداخت شده است .

در خصوص شاخص ضریب نفوذ بیمه ، هر چند آمارGDP سال ۹۵ از طرف بانک مرکزی اعلام نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲,۲ درصد برسد .