خودداری سایپا از پرداخت بدهی 1100 میلیارد تومانی بیمه ها

بر اساس قانون ، خودروهای صفر کیلومتر برای فروش و خروج از کارخانه باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند و نیروی انتظامی اجازه پلاک گذاری خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را نمی دهد .

شرکت خودروسازی سایپا پیش از این ، برای رفع این مشکل از شرکت های بیمه درخواست کرد تا با ایجاد ساز و کاری ، خودروهای این شرکت را بیمه شخص ثالث کنند تا این شرکت پس از اخذ هزینه حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث از مردم ، پول آن را به بیمه ها بپردازد .

اما با وجود اینکه سایپا به اخذ کامل حق بیمه از خریداران خودرو اقدام کرده و شرکت های بیمه نیز به ارائه بیمه نامه شخص ثالث اقدام کرده اند ، اما این خودروساز از پرداخت پول حق بیمه بیمه شخص ثالث که از مردم دریافت کرده به شرکت های بیمه خودداری کرده است .

خودداری سایپا از عمل به تعهدات بیمه ای خود باعث بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی به شرکت های بیمه شده است . که بدهی هزار و 100 میلیارد تومانی مربوط به بدهی های سررسیده شده این شرکت خودروسازی بوده و بخش قابل توجهی از مطالبات بیمه ها از سایپا هنوز به مرحله سررسید نرسیده است .

در این خصوص رئیس کل بیمه مرکزی نیز با تاکید به اینکه سندیکای بیمه گران ایران باید ساز و کاری طراحی کند تا شرکت ‌های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند ، گفت: موضوع بدهی های معوقه ، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند ، به این بحران دامن می زنند .