راهکارهای بیمه ایران در ایام کرونا

مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران در تشریح ارایه خدمت به بیمه گذاران در دوران شیوع کرونا ، با اشاره به اینکه اکنون بیمه ایران 57 درصد سهم بازار در رشته ثالث و 47 درصد سهم بازار در رشته بدنه را داراست ، گفت : با اتکا بر سیستم نرم افزاری شرکت سهامی بیمه ایران و قابلیت مدیریت حوزه صدور و خسارت به صورت سیستمی ، امکانات ویژه ای برای بیمه گذاران در شرایط شیوع ویروس کرونا مهیا شده است .

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مهلت مراجعه به شرکت بیمه ایران برای دریافت خسارت را از 5 روز به 20 روز افزایش یافته ، افزود : در این زمان نیز می توانند از خدمات مرکز خسارت سیار و پذیرش الکترونیک بهره برند .

وی همچنین با اعلام استفاده ، از ظرفیت های خسارت سیار اشاره کرد و عنوان داشت : واحد های خسارت سیار بیمه ایران در کل کشور فعال هستند در این راستا به محض بروز حادثه ، بیمه گذاران می توانند با تلفن پیشخوان شرکت یعنی 09668 تماس بگیرند .

به گفته وی این تلفن پیشخوان به صورت کشوری مدیریت می شود به طوریکه هر فرد در هر نقطه ای از کشور که دچار حادثه شده می تواند با این تلفن تماس بگیرد تا تیم خسارت سیار و واحدهای اجرائی حادثه را به صورت بهینه مدیریت کرده و در کمترین زمان ممکن با مدیریت میدانی ارزیابی و پرداخت خسارت انجام شود .

مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران از ارزیابی خسارت بدون حضور بیمه گذاران و به صورت الکترونیکی در بیمه ایران خبر داد و گفت : بیش از 90 درصد این پروژه تکمیل شده است ، در این راستا این امکان فراهم می شود که بیمه گذاران با ارسال عکس از خودرو خود در هنگام خسارت و بارگذاری در سایت شرکت ، بتوانند بدون حضور فیزیکی و از طریق ارزیابی خسارت به صورت الکترونیک فرایند دریافت خسارت را طی کنند و در صورت رضایت بیمه گذار و توافق در خصوص رقم خسارت پرداخت به صورت الکترونیک انجام می شود .

وی خاطرنشان کرد : بیمه ایران در کلان شهر تهران پنج واحد پرداخت تخصصی خسارت در شرق ، غرب ، جنوب ، شمال و مرکز (فاطمی) تهران دارد که در پذیرش خسارت الکترونیکی در این واحدها بر مدیریت بهینه زمان و ارجاع سیستمی به واحدهای کم ترافیک تاکید کرده ایم .