رشد 30 درصدي بازار بيمه تركيه

بازار بيمه در تركيه در سال گذشته ميلادي شاهد رشد 30 درصدي در ميزان حق بيمه هاي ثبت شده بوده است .

انجمن بيمه تركيه با انتشار گزارشي اعلام كرد كه در سال 2016 ميلادي ميزان كل حق بيمه در بازار اين كشور به 40.49 ميليارد ليره (10.68 ميليارد دلار) رسيده است . اين در حالي است كه اين رقم براي سال 2015 و 2014 ميلادي حدود 19 درصد گزارش شده بود .

اين اطلاعات همچنان نشان مي دهد كه بخش بيمه تركيه در اين سال تقريبا 20 درصد رشد داشته آن هم در شرايطي كه نرخ تورم سالانه درکشور حدود 8.5 درصد بوده است .

پيش از اين در گزارش ها آمده بود، بازار بيمه غيرعمر تركيه 37.8 درصد و بازار بيمه عمر 19 درصد رشد داشته است ، اين رشد در حالي محقق شده كه اقتصاد تركيه به دليل بحران هاي سياسي در اين كشور و بمب گذاري هاي متعدد از ابتداي سال جاري ميلادي در شرايط ايده آلي نبوده است . طبق گزارش ها، بيمه وسايل نقليه موتوري، نقش اصلي را در گسترش و رشد بازار بيمه تركيه ايفا مي كند .

بخش بيمه غيرعمر با كسب 34.46 ميليارد ليره از كل حق بيمه هاي ثبت شده توانسته 85 درصد از اين بازار را به خود اختصاص دهد ، و اين در شرايطي است كه سهم بازار بيمه عمر از اين درآمد تنها 5.34 ميليارد ليره بوده است .

طبق اين گزارش، بخش بيمه عمر شاهد رشد 27 درصدي و بخش بيمه غيرعمر رشد 42 درصدي را در اين سال تجربه كرده است .