زنگ خطر زیاندهی شرکت های بیمه

رییس بیمه مرکزی  با اشاره به مشکلات ناشی از نرخ شکنی برخی از شرکت های بیمه ، تصریح کرد : بیمه مرکزی قصد ندارد تعرفه ها را برگرداند اما با قاطعیت در برابر نرخ شکنی ها خواهد ایستاد چرا که اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر قیمتی قابل قبول نیست و امکان رقابت سالم را از بین می برد .

وی افزود : مشکلات شرکت های بیمه ریشه در گذشته ها دارد و ما انتظار نداریم این مسائل یک شبه حل شوند اما توقع ما این است که با زمانبندی و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات تلاش شود .

رییس کل بیمه مرکزی تفکرات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه را زمینه ساز رشد یا رکود مجموعه ها ارزیابی کرد و گفت : دیدگاه های مترقی مدیران یک مجموعه اقتصادی در کنار اراده کارکنان و اشتیاق آنان برای توسعه شرکت می تواند راهگشا باشد . وی خاطرنشان کرد : طرح مشکلات موجود صنعت بیمه و شناخت از آن ، اهمیت ویژه ای دارد و نباید از مطرح شدن مسائل موجود واهمه داشته باشیم .

رییس شورایعالی بیمه ، زیاندهی شرکت های بیمه را یک زنگ خطر جدی برای اشتغال ، ارزیابی کرد و افزود : تغییر شرایط و حرکت در مسیر صحیح اداره شرکت ها می تواند توانمندی شرکت های بیمه را تضمین کند و زمینه حفظ اشتغال موجود و حتی کارآفرینی را فراهم آورد .