زیان ۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت های بیمه در شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته شخص ثالث زیان می دهند ، این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند .

وی گفت :  اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارت سعی می کنند در پرداخت خسارت به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت ۶ میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با ۴ میلیون درست می شود ، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید .