ساخت و نصب واحد دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تحت پوشش بیمه ایران

مراحل ساخت و نصب واحد های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر از سوی بیمه ایران تحت پوشش بیمه مهندسی تمام خطر قرار گرفت .

 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، دولت تدبیر و امید در راستای توفیقات دوره پس از برجام ، توانست از طریق سازمان انرژی اتمی ایران و بوسیله شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران،  قرارداد ساخت و نصب 2 نیروگاه اتمی هریک به ظرفیت 1000 مگاوات واقع در بوشهر را با شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه نهائی کند .

بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع و نظر به پوشش موفقیت آمیز ساخت نخستین نیروگاه اتمی بوشهر بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران و رضایت بیمه گذار از عملکرد این شرکت، از اسفند سال 1394 مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت با امضاء موافقت نامه ای با شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه به عنوان پیمانکار ساخت ، عملاً و رسماً مذاکرات جهت پوشش بیمه ای ساخت و نصب واحد دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد .

بنا به اعلام مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه ایران از تاریخ یادشده با رایزنی ها و مکاتبات متعدد با پیمانکار طرح ، هماهنگی ها و جلسات صورت پذیرفته با معاونت اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، توافقات انجام شده با مدیریت مالی بیمه ایران درخصوص راهکارهای نقل و انتقال مالی ، این مدیریت در تاریخ 25 مرداد 96 با توان فنی و زحمات بی شائبه تیم کارشناسی در معاونت بیمه های مهندسی موفق به انعقاد قرارداد پوشش بیمه مهندسی تمام خطر ساخت و نصب نیروگاههای مذکور براساس نرخ و شرایط استاندارد بین المللی شد .

این گزارش حاکیست ، طبق قرارداد مبلغ و سرمایه بیمه شده در دو بخش تعریف شده است . در بخش یک بیمه نامه ، خسارت فیزیکی معادل 7356 میلیارد ریال به علاوه 8 میلیارد و 468 میلیون یورو و بخش دوم بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث به مبلغ 10 میلیون یورو در هر حادثه و حد غرامت مبلغ 800 میلیون یورو در هر حادثه و مدت بیمه نامه نیز 126 ماه (10.5 سال) به علاوه 24 ماه دوره نگهداری تعیین شده است .